info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.30, godz. 12:51
kontakt
EUCO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 691,00 7 049,00
23,9%
7 049,00
0,0%
8 693,00
23,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 053,00 1 339,00
27,2%
1 522,00
13,7%
1 745,00
14,7%
Zysk (strata) brutto 130,00 261,00
100,8%
261,00
0,0%
756,00
189,7%
Zysk (strata) netto 55,00 6,00
-89,1%
6,00
0,0%
377,00
6 183,3%
Amortyzacja 559,00 487,00
-12,9%
487,00
0,0%
52,00
-89,3%
Aktywa 105 325,00 112 472,00
6,8%
112 472,00
0,0%
163 966,00
45,8%
Kapitał własny 1 554,00 1 560,00
0,4%
1 560,00
0,0%
34 766,00
2 128,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,28 0,28
0,4%
0,28
0,0%
0,28
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-90,0%
0,00
0,0%
0,00
0,0%