info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.30, godz. 01:31
kontakt
PROMISE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 249 784,00 168 012,00
-32,7%
153 061,00
-8,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 762,00 351,00
---
409,00
16,5%
Zysk (strata) brutto 709,00 244,00
-65,6%
2 033,00
733,2%
Zysk (strata) netto 709,00 -23,00
---
1 819,00
---
Amortyzacja 376,00 266,00
-29,3%
383,00
44,0%
Aktywa 198 644,00 166 139,00
-16,4%
168 938,00
1,7%
Kapitał własny 27 517,00 27 801,00
1,0%
29 321,00
5,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,73 2,74
0,3%
2,89
5,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 -0,00
---
0,18
---