info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.29, godz. 19:55
kontakt
11BIT
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 35 778,00 45 770,00
27,9%
45 770,00
0,0%
24 775,00
-45,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 496,00 13 417,00
-7,4%
13 417,00
0,0%
629,00
-95,3%
Zysk (strata) brutto 14 996,00 17 806,00
18,7%
17 806,00
0,0%
4 764,00
-73,2%
Zysk (strata) netto 13 308,00 15 084,00
13,3%
15 084,00
0,0%
4 013,00
-73,4%
Amortyzacja 5 265,00 3 073,00
-41,6%
3 073,00
0,0%
2 312,00
-24,8%
Aktywa 201 184,00 242 514,00
20,5%
242 514,00
0,0%
266 042,00
9,7%
Kapitał własny 180 227,00 215 261,00
19,4%
215 261,00
0,0%
233 791,00
8,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 76,25 90,44
18,6%
90,44
0,0%
96,72
6,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,63 6,34
12,6%
6,34
0,0%
1,66
-73,8%