info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.12.08, godz. 16:18
kontakt
11BIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 14 623,00 14 763,00
1,0%
10 012,00
-32,2%
9 505,00
-5,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 986,00 1 885,00
-52,7%
-1 256,00
---
-2 302,00
---
Zysk (strata) brutto 3 898,00 2 855,00
-26,8%
1 909,00
-33,1%
-3 104,00
---
Zysk (strata) netto 2 925,00 2 466,00
-15,7%
1 547,00
-37,3%
-2 662,00
---
Amortyzacja 1 324,00 1 121,00
-15,3%
1 191,00
6,2%
1 021,00
-14,3%
Aktywa 244 197,00 248 043,00
1,6%
266 042,00
7,3%
264 147,00
-0,7%
Kapitał własny 224 544,00 227 798,00
1,4%
233 791,00
2,6%
231 721,00
-0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 94,34 95,71
1,4%
96,72
1,1%
95,86
-0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,23 1,04
-15,7%
0,64
-38,2%
-1,10
---