info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.11, godz. 21:52
kontakt
ANALIZY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 938,00 2 087,00
7,7%
1 955,00
-6,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 219,00 147,00
-32,9%
191,00
29,9%
Zysk (strata) brutto 219,00 129,00
-41,1%
170,00
31,8%
Zysk (strata) netto 259,00 127,00
-51,0%
137,00
7,9%
Amortyzacja 158,00 171,00
8,2%
155,00
-9,4%
Aktywa 6 689,00 6 703,00
0,2%
7 052,00
5,2%
Kapitał własny 5 739,00 5 801,00
1,1%
5 937,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,79 4,84
1,1%
4,96
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,11
-50,9%
0,11
7,5%