info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.29, godz. 10:55
kontakt
MMCPL
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 892,00 4 304,00
-51,6%
8 259,00
91,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 169,00 -1 464,00
---
486,00
---
Zysk (strata) brutto 153,00 -1 457,00
---
458,00
---
Zysk (strata) netto 100,00 -1 456,00
---
462,00
---
Amortyzacja 141,00 178,00
26,2%
142,00
-20,2%
Aktywa 3 890,00 3 054,00
-21,5%
4 386,00
43,6%
Kapitał własny 2 254,00 799,00
-64,6%
2 061,00
157,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,10 0,74
-64,6%
1,92
157,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 -1,36
---
0,43
---