info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.06.16, godz. 02:30
kontakt
MMCPL
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 757,00 5 402,00
43,8%
7 356,00
36,2%
7 356,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 240,00 402,00
67,5%
920,00
128,9%
920,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 195,00 364,00
86,7%
879,00
141,5%
879,00
0,0%
Zysk (strata) netto 192,00 361,00
88,0%
716,00
98,3%
716,00
0,0%
Amortyzacja 91,00 64,00
-29,7%
40,00
-37,5%
40,00
0,0%
Aktywa 3 520,00 5 040,00
43,2%
6 292,00
24,8%
6 292,00
0,0%
Kapitał własny 1 790,00 2 422,00
35,3%
3 091,00
27,6%
3 091,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,67 2,26
35,3%
2,88
27,6%
2,88
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,34
87,7%
0,67
98,5%
0,67
0,0%