info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.17, godz. 00:26
kontakt
PBKM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 25 781,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 742,00
Zysk (strata) brutto -6 293,00
Zysk (strata) netto -6 311,00
Amortyzacja 2 515,00
Aktywa 568 733,00
Kapitał własny 387 532,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 41,50
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,68