info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 17:38
kontakt
WIERZYCL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 183,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -292,00
Zysk (strata) brutto -288,00
Zysk (strata) netto -288,00
Amortyzacja 1,00
Aktywa 9 533,00
Kapitał własny 9 305,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,24
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04