info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 10:13
kontakt
VISTAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 374,00 8 135,00
-21,6%
-913,00
---
14 792,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -611,00 -2 354,00
---
-11 319,00
---
512,00
---
Zysk (strata) brutto -269,00 -4 039,00
---
-11 664,00
---
-403,00
---
Zysk (strata) netto -269,00 -4 039,00
---
-11 664,00
---
-403,00
---
Amortyzacja 1 277,00 1 186,00
-7,1%
1 166,00
-1,7%
1 329,00
14,0%
Aktywa 92 736,00 93 402,00
0,7%
93 246,00
-0,2%
97 136,00
4,2%
Kapitał własny 6 729,00 2 690,00
-60,0%
558,00
-79,3%
155,00
-72,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,41 0,16
-60,0%
0,03
-79,1%
0,01
-73,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,24
---
-0,71
---
-0,02
---