info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.11, godz. 13:50
kontakt
AQUAPOZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 791,00 1 598,00
-10,8%
1 578,00
-1,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 273,00 70,00
-74,4%
258,00
268,6%
Zysk (strata) brutto 262,00 43,00
-83,6%
238,00
453,5%
Zysk (strata) netto 225,00 132,00
-41,3%
156,00
18,2%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 21 658,00 19 663,00
-9,2%
19 768,00
0,5%
Kapitał własny 3 855,00 3 987,00
3,4%
4 144,00
3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,50 4,65
3,4%
4,83
3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,15
-41,2%
0,18
18,2%