info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.03, godz. 18:12
kontakt
AQUAPOZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 593,00 1 656,00
4,0%
1 559,00
-5,9%
1 791,00
14,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 171,00 -2,00
---
483,00
---
273,00
-43,5%
Zysk (strata) brutto 156,00 -14,00
---
465,00
---
262,00
-43,7%
Zysk (strata) netto 124,00 -83,00
---
419,00
---
225,00
-46,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 20 353,00 21 280,00
4,6%
21 344,00
0,3%
21 658,00
1,5%
Kapitał własny 3 295,00 3 212,00
-2,5%
3 631,00
13,0%
3 855,00
6,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,84 3,74
-2,5%
4,23
13,1%
4,50
6,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 -0,10
---
0,49
---
0,26
-46,4%