info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.10.03, godz. 02:02
kontakt
MABION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 37 814,00 39 317,00
4,0%
39 545,00
0,6%
36 029,00
-8,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 24 453,00 18 036,00
-26,2%
18 036,00
0,0%
17 475,00
-3,1%
Zysk (strata) brutto 14 541,00 16 470,00
13,3%
16 470,00
0,0%
15 244,00
-7,4%
Zysk (strata) netto 15 693,00 16 470,00
5,0%
16 470,00
0,0%
15 244,00
-7,4%
Amortyzacja 1 910,00 1 790,00
-6,3%
1 790,00
0,0%
1 719,00
-4,0%
Aktywa 186 175,00 198 594,00
6,7%
198 594,00
0,0%
174 724,00
-12,0%
Kapitał własny 76 507,00 92 977,00
21,5%
92 977,00
0,0%
108 221,00
16,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,73 5,75
21,5%
5,75
0,0%
6,70
16,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,97 1,02
4,9%
1,02
0,0%
0,94
-7,5%