info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.29, godz. 21:17
kontakt
GALVO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 971,00 3 463,00
16,6%
3 535,00
2,1%
4 080,00
15,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 53,00 -82,00
---
-602,00
---
156,00
---
Zysk (strata) brutto 26,00 -95,00
---
-614,00
---
130,00
---
Zysk (strata) netto 26,00 -95,00
---
-591,00
---
130,00
---
Amortyzacja 303,00 284,00
-6,3%
289,00
1,8%
262,00
-9,3%
Aktywa 14 373,00 12 478,00
-13,2%
12 110,00
-2,9%
12 706,00
4,9%
Kapitał własny 8 538,00 8 443,00
-1,1%
7 851,00
-7,0%
7 981,00
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,13 2,11
-1,1%
1,96
-7,0%
2,00
1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,02
---
-0,15
---
0,03
---