info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.26, godz. 23:40
kontakt
AZTEC
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 25 966,00 30 917,00
19,1%
39 800,00
28,7%
40 136,00
0,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 682,00 1 783,00
161,4%
4 439,00
149,0%
1 490,00
-66,4%
Zysk (strata) brutto 575,00 1 607,00
179,5%
4 135,00
157,3%
752,00
-81,8%
Zysk (strata) netto 326,00 1 312,00
302,5%
3 353,00
155,6%
351,00
-89,5%
Amortyzacja 0,00 600,00
---
802,00
33,7%
892,00
11,2%
Aktywa 24 949,00 27 388,00
9,8%
28 633,00
4,5%
30 248,00
5,6%
Kapitał własny 14 757,00 16 264,00
10,2%
19 315,00
18,8%
18 971,00
-1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,36 4,76
9,3%
5,66
18,7%
5,56
-1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,38
193,1%
0,98
155,7%
0,10
-89,5%