info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 11:39
kontakt
COPERNIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 871,00 2 899,00
-25,1%
1 901,00
-34,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 66,00 -546,00
---
-241,00
---
Zysk (strata) brutto -140,00 -780,00
---
284,00
---
Zysk (strata) netto -149,00 -807,00
---
257,00
---
Amortyzacja 64,00 61,00
-4,7%
65,00
6,6%
Aktywa 29 225,00 16 687,00
-42,9%
13 561,00
-18,7%
Kapitał własny 2 229,00 1 421,00
-36,2%
1 679,00
18,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,05 1,31
-36,2%
1,54
18,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,14 -0,74
---
0,24
---