info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 20:34
kontakt
COPERNIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 899,00 1 901,00
-34,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -546,00 -241,00
---
Zysk (strata) brutto -780,00 284,00
---
Zysk (strata) netto -807,00 257,00
---
Amortyzacja 61,00 65,00
6,6%
Aktywa 16 687,00 13 561,00
-18,7%
Kapitał własny 1 421,00 1 679,00
18,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,31 1,54
18,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,74 0,24
---