info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.19, godz. 20:11
kontakt
NGGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 672,00 261,00
-61,2%
213,00
-18,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3,00 -583,00
---
-358,00
---
Zysk (strata) brutto 13,00 -592,00
---
-394,00
---
Zysk (strata) netto 13,00 -592,00
---
-394,00
---
Amortyzacja 6,00 6,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 11 369,00 827,00
-92,7%
9 942,00
1 102,2%
Kapitał własny 9 736,00 -1 174,00
---
7 740,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 -0,01
---
0,05
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,00
---