info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.15, godz. 09:00
kontakt
NGGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 460,00 1 146,00
149,1%
371,00
-67,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -423,00 87,00
---
47,00
-46,0%
Zysk (strata) brutto -429,00 86,00
---
45,00
-47,7%
Zysk (strata) netto -429,00 86,00
---
45,00
-47,7%
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
Aktywa 7 153,00 7 503,00
4,9%
7 142,00
-4,8%
Kapitał własny 6 157,00 6 100,00
-0,9%
6 157,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,04
0,0%
0,04
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
0,00
---