info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.29, godz. 21:00
kontakt
VENTUREIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 701,00 3 797,00
-64,5%
31 085,00
718,7%
204,00
-99,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 170,00 2 689,00
-73,6%
29 251,00
987,8%
-1 212,00
---
Zysk (strata) brutto 10 924,00 2 838,00
-74,0%
29 297,00
932,3%
-1 036,00
---
Zysk (strata) netto 10 943,00 2 848,00
-74,0%
29 478,00
935,0%
-1 046,00
---
Amortyzacja 4,00 10,00
150,0%
13,00
30,0%
13,00
0,0%
Aktywa 59 754,00 62 774,00
5,1%
92 482,00
47,3%
91 215,00
-1,4%
Kapitał własny 59 633,00 62 481,00
4,8%
91 959,00
47,2%
90 913,00
-1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,00 2,09
4,8%
3,08
47,2%
3,05
-1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,37 0,10
-74,1%
0,99
940,0%
-0,04
---