info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.26, godz. 13:38
kontakt
VENTUREIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 31 085,00 204,00
-99,3%
9 415,00
4 515,2%
9 415,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 29 251,00 -1 212,00
---
-2 074,00
---
-2 074,00
---
Zysk (strata) brutto 29 297,00 -1 036,00
---
-1 201,00
---
-1 201,00
---
Zysk (strata) netto 29 478,00 -1 046,00
---
-1 169,00
---
-1 169,00
---
Amortyzacja 13,00 13,00
0,0%
15,00
15,4%
15,00
0,0%
Aktywa 92 275,00 91 215,00
-1,1%
90 153,00
-1,2%
90 153,00
0,0%
Kapitał własny 91 959,00 90 913,00
-1,1%
86 462,00
-4,9%
86 462,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,08 3,05
-1,1%
2,90
-4,9%
2,90
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,99 -0,04
---
-0,04
---
-0,04
---