info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.24, godz. 16:51
kontakt
BIOMAXIMA
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 41 514,00 119 226,00
187,2%
119 226,00
0,0%
23 883,00
-80,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 658,00 33 784,00
290,2%
33 784,00
0,0%
1 332,00
-96,1%
Zysk (strata) brutto 8 449,00 34 602,00
309,5%
34 602,00
0,0%
879,00
-97,5%
Zysk (strata) netto 6 900,00 27 638,00
300,6%
27 638,00
0,0%
859,00
-96,9%
Amortyzacja 709,00 977,00
37,8%
977,00
0,0%
1 091,00
11,7%
Aktywa 49 817,00 78 714,00
58,0%
78 714,00
0,0%
71 237,00
-9,5%
Kapitał własny 25 795,00 55 594,00
115,5%
55 594,00
0,0%
51 319,00
-7,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,13 12,84
109,6%
12,84
0,0%
11,74
-8,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,64 6,38
289,6%
6,38
0,0%
0,20
-96,9%