info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.27, godz. 23:03
kontakt
FALCON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 42,00 203,00
383,3%
0,00
---
73,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 37,00 29,00
-21,6%
-7,00
---
14,00
---
Zysk (strata) brutto 37,00 29,00
-21,6%
-7,00
---
14,00
---
Zysk (strata) netto 37,00 29,00
-21,6%
-7,00
---
14,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 14 816,00 15 043,00
1,5%
15 053,00
0,1%
14 910,00
-0,9%
Kapitał własny 14 542,00 14 781,00
1,6%
14 775,00
-0,0%
14 788,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,55 0,56
1,6%
0,56
-0,2%
0,56
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,00
---
0,00
---