info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.08, godz. 06:50
kontakt
FALCON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 33,00 0,00
---
42,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5,00 68,00
---
37,00
-45,6%
Zysk (strata) brutto -14,00 69,00
---
37,00
-46,4%
Zysk (strata) netto -14,00 69,00
---
37,00
-46,4%
Amortyzacja 3,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 442,00 559,00
26,5%
14 816,00
2 550,4%
Kapitał własny 436,00 494,00
13,3%
14 542,00
2 843,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,08
13,0%
0,55
609,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,01
---
0,00
-90,9%