info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 03:28
kontakt
FALCON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 42,00
---
203,00
383,3%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 68,00 37,00
-45,6%
29,00
-21,6%
-7,00
---
Zysk (strata) brutto 69,00 37,00
-46,4%
29,00
-21,6%
-7,00
---
Zysk (strata) netto 69,00 37,00
-46,4%
29,00
-21,6%
-7,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 559,00 14 816,00
2 550,4%
15 043,00
1,5%
15 053,00
0,1%
Kapitał własny 494,00 14 542,00
2 843,7%
14 781,00
1,6%
14 775,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,55
609,0%
0,56
1,6%
0,56
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-90,9%
0,00
0,0%
0,00
---