info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.29, godz. 16:29
kontakt
DEKPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 70 580,00 58 947,00
-16,5%
58 947,00
0,0%
109 259,00
85,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 066,00 1 812,00
-12,3%
1 812,00
0,0%
3 241,00
78,9%
Zysk (strata) brutto -1 084,00 30,00
---
30,00
0,0%
104,00
246,7%
Zysk (strata) netto -2 013,00 25,00
---
25,00
0,0%
83,00
232,0%
Amortyzacja 560,00 533,00
-4,8%
533,00
0,0%
573,00
7,5%
Aktywa 537 244,00 556 980,00
3,7%
556 980,00
0,0%
582 951,00
4,7%
Kapitał własny 287 360,00 287 386,00
0,0%
287 386,00
0,0%
287 723,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 34,36 34,37
0,0%
34,37
0,0%
34,41
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,24 0,00
---
0,00
0,0%
0,01
233,3%