info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 20:45
kontakt
DEKPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 48 959,00 45 309,00
-7,5%
70 580,00
55,8%
58 947,00
-16,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 927,00 153,00
-94,8%
2 066,00
1 250,3%
1 812,00
-12,3%
Zysk (strata) brutto 1 497,00 26 004,00
1 637,1%
-1 084,00
---
30,00
---
Zysk (strata) netto 1 212,00 26 354,00
2 074,4%
-2 013,00
---
25,00
---
Amortyzacja 475,00 616,00
29,7%
560,00
-9,1%
533,00
-4,8%
Aktywa 480 616,00 553 917,00
15,3%
537 244,00
-3,0%
556 980,00
3,7%
Kapitał własny 263 019,00 289 373,00
10,0%
287 360,00
-0,7%
287 386,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 31,45 34,60
10,0%
34,36
-0,7%
34,37
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 3,15
2 073,1%
-0,24
---
0,00
---