info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.29, godz. 15:57
kontakt
ERATONRG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 90,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -129,00
Zysk (strata) brutto -856,00
Zysk (strata) netto -1 031,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 113 818,00
Kapitał własny 111 597,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,64
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01