info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 10:49
kontakt
LAURENPES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 535,00 114,00
-78,7%
1 014,00
789,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -60,00 -765,00
---
284,00
---
Zysk (strata) brutto -100,00 -766,00
---
260,00
---
Zysk (strata) netto -100,00 -766,00
---
260,00
---
Amortyzacja 18,00 7,00
-61,1%
4,00
-42,9%
Aktywa 2 182,00 2 097,00
-3,9%
2 334,00
11,3%
Kapitał własny 691,00 625,00
-9,6%
886,00
41,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
0,0%
0,01
33,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---
0,00
---