info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.25, godz. 02:51
kontakt
LAURENPES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 185,00 273,00
47,6%
877,00
221,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -121,00 -57,00
---
-1 605,00
---
Zysk (strata) brutto -133,00 -79,00
---
-1 607,00
---
Zysk (strata) netto -133,00 -79,00
---
-1 607,00
---
Amortyzacja 4,00 2,00
-50,0%
2 130,00
106 400,0%
Aktywa 43 512,00 44 246,00
1,7%
42 811,00
-3,2%
Kapitał własny 42 183,00 42 381,00
0,5%
40 774,00
-3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,19
0,5%
0,18
-3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
-0,01
---