info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.08, godz. 22:18
kontakt
BPC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 13,00 13,00
0,0%
13,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -49,00 -95,00
---
-40,00
---
Zysk (strata) brutto 354,00 904,00
155,4%
-38,00
---
Zysk (strata) netto 354,00 904,00
155,4%
-38,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 27 235,00 27 727,00
1,8%
25 563,00
-7,8%
Kapitał własny 23 825,00 22 570,00
-5,3%
24 314,00
7,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,09
5,7%
0,10
7,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
300,0%
0,00
---