info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.03, godz. 18:29
kontakt
EUROTAX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 167,00 175,00
4,8%
168,00
-4,0%
194,00
15,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -79,00 -43,00
---
-49,00
---
-23,00
---
Zysk (strata) brutto 940,00 -32,00
---
94,00
---
191,00
103,2%
Zysk (strata) netto 945,00 -26,00
---
96,00
---
190,00
97,9%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 721,00 3 689,00
-0,9%
3 763,00
2,0%
3 154,00
-16,2%
Kapitał własny 3 628,00 3 602,00
-0,7%
2 898,00
-19,5%
3 088,00
6,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,73 0,72
-0,8%
0,58
-19,4%
0,62
6,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,19 -0,00
---
0,02
---
0,04
100,0%