info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.29, godz. 16:28
kontakt
FMG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 883,00 5 498,00
-30,3%
7 600,00
38,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 108,00 472,00
-94,8%
155,00
-67,2%
Zysk (strata) brutto 16 829,00 523,00
-96,9%
458,00
-12,4%
Zysk (strata) netto 20 497,00 523,00
-97,4%
273,00
-47,8%
Amortyzacja 138,00 137,00
-0,7%
134,00
-2,2%
Aktywa 58 334,00 39 659,00
-32,0%
43 132,00
8,8%
Kapitał własny 20 823,00 21 346,00
2,5%
21 619,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 106,08 108,75
2,5%
110,14
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 104,42 2,66
-97,4%
1,39
-47,8%