info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 11:41
kontakt
FMG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 547,00 3 454,00
531,4%
4 143,00
19,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 358,00 -769,00
---
-270,00
---
Zysk (strata) brutto -5 218,00 -1 053,00
---
-751,00
---
Zysk (strata) netto -5 313,00 -938,00
---
-737,00
---
Amortyzacja 143,00 138,00
-3,5%
137,00
-0,7%
Aktywa 74 928,00 75 356,00
0,6%
72 786,00
-3,4%
Kapitał własny 8 331,00 7 393,00
-11,3%
17 211,00
132,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 50,86 45,13
-11,3%
87,68
94,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -32,43 -5,73
---
-3,76
---