info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 20:43
kontakt
FMG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 143,00 4 269,00
3,0%
7 883,00
84,7%
5 498,00
-30,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -270,00 -16 946,00
---
9 108,00
---
472,00
-94,8%
Zysk (strata) brutto -751,00 -16 903,00
---
16 829,00
---
523,00
-96,9%
Zysk (strata) netto -737,00 -16 885,00
---
20 497,00
---
523,00
-97,4%
Amortyzacja 137,00 138,00
0,7%
138,00
0,0%
137,00
-0,7%
Aktywa 72 786,00 51 755,00
-28,9%
58 334,00
12,7%
39 659,00
-32,0%
Kapitał własny 17 211,00 326,00
-98,1%
20 823,00
6 287,4%
21 346,00
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 87,68 1,66
-98,1%
106,08
6 286,6%
108,75
2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -3,76 -86,02
---
104,42
---
2,66
-97,4%