info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.08, godz. 07:02
kontakt
IBSM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 3 844,00
---
3 730,00
-3,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -13,00 1 528,00
---
41,00
-97,3%
Zysk (strata) brutto 17 723,00 8 463,00
-52,2%
4 658,00
-45,0%
Zysk (strata) netto 17 723,00 8 463,00
-52,2%
4 658,00
-45,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
52,00
---
Aktywa 29 456,00 40 739,00
38,3%
65 469,00
60,7%
Kapitał własny -2 993,00 5 470,00
---
10 128,00
85,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) - 14,14
---
26,19
85,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) - 21,88
---
12,04
-45,0%