info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.08, godz. 21:21
kontakt
M4B
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 155,00 12 719,00
56,0%
8 359,00
-34,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 709,00 1 521,00
114,5%
-1 311,00
---
Zysk (strata) brutto 660,00 397,00
-39,8%
-1 401,00
---
Zysk (strata) netto 570,00 23,00
-96,0%
-1 401,00
---
Amortyzacja 250,00 264,00
5,6%
277,00
4,9%
Aktywa 27 043,00 30 921,00
14,3%
32 536,00
5,2%
Kapitał własny 20 126,00 17 353,00
-13,8%
18 747,00
8,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,71 2,34
-13,8%
2,53
8,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,00
-96,1%
-0,19
---