info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.10, godz. 08:55
kontakt
EKOEXPORT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 290,00 6 872,00
-5,7%
7 763,00
13,0%
15 572,00
100,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -18 207,00 -810,00
---
414,00
---
1 443,00
248,6%
Zysk (strata) brutto -18 257,00 73,00
---
667,00
813,7%
5 003,00
650,1%
Zysk (strata) netto -15 451,00 73,00
---
667,00
813,7%
3 798,00
469,4%
Amortyzacja 356,00 200,00
-43,8%
186,00
-7,0%
142,00
-23,7%
Aktywa 78 676,00 79 831,00
1,5%
80 237,00
0,5%
84 388,00
5,2%
Kapitał własny 45 605,00 45 678,00
0,2%
43 534,00
-4,7%
47 332,00
8,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,47 3,47
0,2%
3,31
-4,7%
3,60
8,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,18 0,01
---
0,05
750,0%
0,29
466,7%