info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.08, godz. 05:41
kontakt
EKOEXPORT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 965,00 7 290,00
-18,7%
6 872,00
-5,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 380,00 -18 207,00
---
-810,00
---
Zysk (strata) brutto 2 262,00 -18 257,00
---
73,00
---
Zysk (strata) netto 2 262,00 -15 451,00
---
73,00
---
Amortyzacja 173,00 356,00
105,8%
200,00
-43,8%
Aktywa 94 875,00 78 676,00
-17,1%
79 831,00
1,5%
Kapitał własny 61 056,00 45 605,00
-25,3%
45 678,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,64 3,47
-25,3%
3,47
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 -1,18
---
0,01
---