info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.21, godz. 10:48
kontakt
REMEDIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 30,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -180,00
Zysk (strata) brutto -399,00
Zysk (strata) netto -399,00
Amortyzacja 53,00
Aktywa 9 208,00
Kapitał własny 256,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01