info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.02, godz. 01:35
kontakt
BETOMAX
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 39 616,00 39 007,00
-1,5%
51 880,00
33,0%
43 120,00
-16,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 581,00 3 842,00
-31,2%
8 074,00
110,2%
2 298,00
-71,5%
Zysk (strata) brutto 6 056,00 4 483,00
-26,0%
9 382,00
109,3%
2 719,00
-71,0%
Zysk (strata) netto 4 791,00 3 747,00
-21,8%
8 036,00
114,5%
2 088,00
-74,0%
Amortyzacja 1 711,00 1 633,00
-4,6%
1 647,00
0,9%
1 285,00
-22,0%
Aktywa 66 775,00 60 692,00
-9,1%
76 753,00
26,5%
78 919,00
2,8%
Kapitał własny 53 681,00 40 506,00
-24,5%
53 400,00
31,8%
50 190,00
-6,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,01 3,02
-24,5%
3,98
31,8%
3,75
-6,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,28
-21,8%
0,60
114,3%
0,16
-74,0%