info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.25, godz. 12:31
kontakt
SEVENET
Roczne nieskonsolidowane
 2022-06-302023-06-302023-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 96 053,00 132 738,00
38,2%
132 640,00
-0,1%
132 640,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 558,00 2 613,00
368,3%
2 540,00
-2,8%
2 540,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 147,00 1 052,00
615,6%
801,00
-23,9%
801,00
0,0%
Zysk (strata) netto 216,00 1 281,00
493,1%
778,00
-39,3%
778,00
0,0%
Amortyzacja 1 007,00 1 131,00
12,3%
1 131,00
0,0%
1 131,00
0,0%
Aktywa 77 252,00 117 386,00
52,0%
117 702,00
0,3%
117 702,00
0,0%
Kapitał własny 16 451,00 17 732,00
7,8%
17 229,00
-2,8%
17 229,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,84 1,99
7,8%
1,99
0,0%
1,99
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,14
495,8%
0,14
0,0%
0,14
0,0%