info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 10:59
kontakt
SEVENET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 17 918,00 10 644,00
-40,6%
30 506,00
186,6%
17 500,00
-42,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 322,00 -2 349,00
---
4 503,00
---
-2 904,00
---
Zysk (strata) brutto 1 306,00 -2 132,00
---
4 097,00
---
-3 039,00
---
Zysk (strata) netto 1 395,00 -2 269,00
---
3 305,00
---
-405,00
---
Amortyzacja 247,00 239,00
-3,2%
247,00
3,3%
264,00
6,9%
Aktywa 72 170,00 74 687,00
3,5%
102 347,00
37,0%
83 973,00
-18,0%
Kapitał własny 19 677,00 17 408,00
-11,5%
17 208,00
-1,1%
16 866,00
-2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,37 2,10
-11,6%
2,07
-1,1%
1,89
-8,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 -0,27
---
0,40
---
-0,04
---