info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.13, godz. 02:52
kontakt
CARLSON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 92,00 184,00
100,0%
140,00
-23,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -80,00 36,00
---
-66,00
---
Zysk (strata) brutto -78,00 4 124,00
---
21,00
-99,5%
Zysk (strata) netto -78,00 4 124,00
---
21,00
-99,5%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 21 323,00 30 958,00
45,2%
29 933,00
-3,3%
Kapitał własny 18 693,00 28 787,00
54,0%
27 470,00
-4,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,58 0,76
30,1%
0,72
-4,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,11
---
0,00
-99,1%