info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 14:59
kontakt
EMONT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 943,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 560,00
Zysk (strata) brutto 542,00
Zysk (strata) netto 554,00
Amortyzacja 55,00
Aktywa 11 784,00
Kapitał własny 3 614,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,56
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08