info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.09, godz. 17:41
kontakt
EMONT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 715,00 4 584,00
-60,9%
2 091,00
-54,4%
2 263,00
8,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 118,00 -1 093,00
---
-2 623,00
---
-53,00
---
Zysk (strata) brutto 93,00 -1 123,00
---
-2 683,00
---
-136,00
---
Zysk (strata) netto -166,00 -922,00
---
-2 211,00
---
-156,00
---
Amortyzacja 87,00 79,00
-9,2%
76,00
-3,8%
69,00
-9,2%
Aktywa 20 723,00 15 513,00
-25,1%
11 176,00
-28,0%
10 658,00
-4,6%
Kapitał własny 3 620,00 2 698,00
-25,5%
487,00
-81,9%
331,00
-32,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,56 0,42
-25,5%
0,08
-81,9%
0,05
-32,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,14
---
-0,34
---
-0,02
---