info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.31, godz. 18:09
kontakt
IZOBLOK
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-10-312020-10-312021-10-312022-10-31
Przychody ze sprzedaży produktów 50 201,00 46 966,00
-6,4%
45 433,00
-3,3%
57 572,00
26,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 580,00 2 858,00
-56,6%
-2 385,00
---
1 604,00
---
Zysk (strata) brutto 6 289,00 1 305,00
-79,2%
-3 886,00
---
180,00
---
Zysk (strata) netto 4 991,00 966,00
-80,6%
-3 135,00
---
172,00
---
Amortyzacja 3 258,00 3 381,00
3,8%
2 832,00
-16,2%
2 493,00
-12,0%
Aktywa 187 526,00 196 611,00
4,8%
164 046,00
-16,6%
187 423,00
14,3%
Kapitał własny 127 512,00 126 908,00
-0,5%
94 079,00
-25,9%
84 787,00
-9,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 100,64 100,16
-0,5%
74,25
-25,9%
66,92
-9,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,94 0,76
-80,6%
-2,47
---
0,14
---