info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 05:34
kontakt
TAURONPE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 027 395,00 4 066 900,00
34,3%
6 673 373,00
64,1%
8 853 000,00
32,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -110 676,00 -103 829,00
---
200 278,00
---
62 000,00
-69,0%
Zysk (strata) brutto 850 957,00 15 903,00
-98,1%
-381 757,00
---
-44 000,00
---
Zysk (strata) netto 854 348,00 35 286,00
-95,9%
-344 076,00
---
-11 000,00
---
Amortyzacja 3 814,00 3 809,00
-0,1%
1 377,00
-63,8%
4 000,00
190,5%
Aktywa 29 805 235,00 29 809 997,00
0,0%
31 480 000,00
5,6%
32 086 000,00
1,9%
Kapitał własny 12 148 909,00 12 236 356,00
0,7%
12 101 000,00
-1,1%
12 219 000,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,93 6,98
0,7%
6,90
-1,1%
6,97
1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,49 0,02
-95,9%
-0,20
---
-0,01
---