info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 17:49
kontakt
READGENE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 768,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -13,00
Zysk (strata) brutto -13,00
Zysk (strata) netto -13,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 14 404,00
Kapitał własny 2 917,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,25
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00