info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.06, godz. 22:17
kontakt
KRVITAMIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 89 909,00 78 271,00
-12,9%
100 998,00
29,0%
105 709,00
4,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 896,00 2 972,00
-56,9%
3 725,00
25,3%
7 876,00
111,4%
Zysk (strata) brutto 6 732,00 3 142,00
-53,3%
4 039,00
28,5%
6 184,00
53,1%
Zysk (strata) netto 4 033,00 2 518,00
-37,6%
3 257,00
29,3%
4 976,00
52,8%
Amortyzacja 3 285,00 3 309,00
0,7%
3 499,00
5,7%
3 353,00
-4,2%
Aktywa 227 303,00 233 768,00
2,8%
249 617,00
6,8%
250 412,00
0,3%
Kapitał własny 77 851,00 80 369,00
3,2%
83 626,00
4,1%
88 602,00
6,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,35 6,56
3,2%
6,83
4,1%
7,23
5,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,33 0,21
-37,4%
0,27
29,1%
0,41
52,6%