info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.03, godz. 18:28
kontakt
KRVITAMIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 86 394,00 84 714,00
-1,9%
117 803,00
39,1%
102 882,00
-12,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 559,00 1 998,00
-76,7%
3 263,00
63,3%
8 366,00
156,4%
Zysk (strata) brutto 3 987,00 2 006,00
-49,7%
4 098,00
104,3%
8 163,00
99,2%
Zysk (strata) netto 2 404,00 1 612,00
-32,9%
3 216,00
99,5%
6 718,00
108,9%
Amortyzacja 2 885,00 3 098,00
7,4%
3 056,00
-1,4%
3 579,00
17,1%
Aktywa 204 632,00 246 922,00
20,7%
255 539,00
3,5%
234 205,00
-8,3%
Kapitał własny 80 542,00 82 154,00
2,0%
85 370,00
3,9%
73 818,00
-13,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,57 6,70
2,0%
6,97
3,9%
6,02
-13,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,13
-32,7%
0,26
98,5%
0,55
109,2%