info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.03, godz. 17:11
kontakt
FITEN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 16,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 071,00 300,00
---
-300,00
---
Zysk (strata) brutto -10 464,00 -47,00
---
-794,00
---
Zysk (strata) netto -10 464,00 -47,00
---
-794,00
---
Amortyzacja 4,00 3,00
-25,0%
3,00
0,0%
Aktywa 19 614,00 19 228,00
-2,0%
18 553,00
-3,5%
Kapitał własny -96 607,00 -106 469,00
---
-97 448,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -6,85 -7,55
---
-6,91
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,74 -0,00
---
-0,06
---