info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 05:02
kontakt
ENERGA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 18 000,00 15 000,00
-16,7%
17 000,00
13,3%
13 000,00
-23,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -26 000,00 -17 000,00
---
-24 000,00
---
-17 000,00
---
Zysk (strata) brutto 288 000,00 -73 000,00
---
5 000,00
---
10 000,00
100,0%
Zysk (strata) netto 297 000,00 -63 000,00
---
7 000,00
---
14 000,00
100,0%
Amortyzacja 3 000,00 4 000,00
33,3%
5 000,00
25,0%
3 000,00
-40,0%
Aktywa 13 287 000,00 12 571 000,00
-5,4%
12 962 000,00
3,1%
13 038 000,00
0,6%
Kapitał własny 7 254 000,00 7 217 000,00
-0,5%
7 345 000,00
1,8%
7 385 000,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,52 17,43
-0,5%
17,74
1,8%
17,84
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,72 -0,15
---
0,02
---
0,03
100,0%