info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.12, godz. 23:43
kontakt
BUMECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 33 951,00 25 960,00
-23,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 939,00 12 894,00
---
Zysk (strata) brutto 3 242,00 31 011,00
856,5%
Zysk (strata) netto 894,00 23 466,00
2 524,8%
Amortyzacja 1 404,00 1 398,00
-0,4%
Aktywa 486 118,00 506 560,00
4,2%
Kapitał własny 345 375,00 339 879,00
-1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 23,85 23,47
-1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 1,62
2 512,9%