info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.23, godz. 21:47
kontakt
BUMECH
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 15 348,00 23 475,00
53,0%
24 768,00
5,5%
57 486,00
132,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12 827,00 -1 606,00
---
-2 238,00
---
2 363,00
---
Zysk (strata) brutto -13 209,00 5 616,00
---
122 376,00
2 079,1%
18 257,00
-85,1%
Zysk (strata) netto -10 524,00 5 616,00
---
96 234,00
1 613,6%
14 539,00
-84,9%
Amortyzacja 3 109,00 2 777,00
-10,7%
2 843,00
2,4%
2 833,00
-0,4%
Aktywa 84 856,00 120 919,00
42,5%
330 281,00
173,1%
486 118,00
47,2%
Kapitał własny 26 606,00 44 427,00
67,0%
160 604,00
261,5%
345 375,00
115,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,84 3,07
67,0%
11,09
261,5%
23,85
115,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,73 0,39
---
6,64
1 612,6%
1,00
-84,9%