info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 16:29
kontakt
BUMECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 13 558,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 769,00
Zysk (strata) brutto 5 128,00
Zysk (strata) netto 5 128,00
Amortyzacja 1 403,00
Aktywa 120 919,00
Kapitał własny 44 427,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,07
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,35