info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.12.03, godz. 14:32
kontakt
BUMECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 17 588,00 23 535,00
33,8%
33 951,00
44,3%
25 960,00
-23,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 621,00 9 302,00
---
-6 939,00
---
12 894,00
---
Zysk (strata) brutto 164 110,00 15 015,00
-90,9%
3 242,00
-78,4%
31 011,00
856,5%
Zysk (strata) netto 137 584,00 13 645,00
-90,1%
894,00
-93,4%
23 466,00
2 524,8%
Amortyzacja 1 951,00 1 429,00
-26,8%
1 404,00
-1,7%
1 398,00
-0,4%
Aktywa 472 061,00 495 077,00
4,9%
486 118,00
-1,8%
506 560,00
4,2%
Kapitał własny 330 836,00 344 481,00
4,1%
345 375,00
0,3%
339 879,00
-1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,84 23,79
4,1%
23,85
0,3%
23,47
-1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 9,50 0,94
-90,1%
0,06
-93,4%
1,62
2 512,9%