info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.02, godz. 16:37
kontakt
APS
Kwartalne skonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9 423,00 9 707,00
3,0%
10 670,00
9,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 203,00 596,00
193,6%
1 374,00
130,5%
Zysk (strata) brutto 280,00 559,00
99,6%
1 539,00
175,3%
Zysk (strata) netto 35,00 674,00
1 825,7%
1 011,00
50,0%
Amortyzacja 126,00 117,00
-7,1%
150,00
28,2%
Aktywa 24 734,00 24 439,00
-1,2%
21 826,00
-10,7%
Kapitał własny 10 503,00 9 182,00
-12,6%
10 192,00
11,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,98 1,73
-12,6%
1,92
11,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,13
1 714,3%
0,19
50,4%