info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.25, godz. 12:00
kontakt
APS
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 614,00 14 407,00
14,2%
14 127,00
-1,9%
18 882,00
33,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 479,00 1 261,00
163,3%
923,00
-26,8%
800,00
-13,3%
Zysk (strata) brutto 517,00 1 256,00
142,9%
967,00
-23,0%
1 317,00
36,2%
Zysk (strata) netto 408,00 1 053,00
158,1%
541,00
-48,6%
1 154,00
113,3%
Amortyzacja 145,00 97,00
-33,1%
84,00
-13,4%
184,00
119,0%
Aktywa 20 519,00 22 168,00
8,0%
19 387,00
-12,5%
23 110,00
19,2%
Kapitał własny 11 610,00 13 238,00
14,0%
8 461,00
-36,1%
8 939,00
5,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,19 2,50
14,0%
1,60
-36,1%
1,69
5,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,20
158,4%
0,10
-48,7%
0,22
113,7%