info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 17:04
kontakt
APS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 572,00 7 313,00
-14,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 186,00 571,00
-51,9%
Zysk (strata) brutto 1 154,00 595,00
-48,4%
Zysk (strata) netto 1 014,00 454,00
-55,2%
Amortyzacja 46,00 49,00
6,5%
Aktywa 22 168,00 16 691,00
-24,7%
Kapitał własny 13 238,00 9 719,00
-26,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,50 1,84
-26,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,09
-55,0%