info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.24, godz. 07:58
kontakt
HARPER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 63 692,00 75 978,00
19,3%
75 978,00
0,0%
64 658,00
-14,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 990,00 9 524,00
218,5%
9 524,00
0,0%
3 558,00
-62,6%
Zysk (strata) brutto 3 807,00 9 048,00
137,7%
9 048,00
0,0%
-1 236,00
---
Zysk (strata) netto 4 067,00 9 828,00
141,7%
9 828,00
0,0%
-4 318,00
---
Amortyzacja 1 864,00 1 908,00
2,4%
1 908,00
0,0%
1 680,00
-11,9%
Aktywa 284 922,00 305 297,00
7,2%
305 297,00
0,0%
288 306,00
-5,6%
Kapitał własny 57 869,00 67 667,00
16,9%
67 667,00
0,0%
63 349,00
-6,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,09 10,63
16,9%
10,63
0,0%
9,95
-6,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,64 1,54
141,6%
1,54
0,0%
-0,68
---