info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.04.01, godz. 23:30
kontakt
SYMBIO
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 126,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 272,00
Zysk (strata) brutto -1 389,00
Zysk (strata) netto -1 389,00
Amortyzacja 88,00
Aktywa 4 316,00
Kapitał własny -1 148,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,17
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,20