info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 08:19
kontakt
LOKATYBUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 200,00
---
1 753,00
776,5%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -31,00 -325,00
---
1 510,00
---
15,00
-99,0%
Zysk (strata) brutto -39,00 -325,00
---
465,00
---
15,00
-96,8%
Zysk (strata) netto -39,00 -325,00
---
465,00
---
15,00
-96,8%
Amortyzacja -2,00 2,00
---
2,00
0,0%
2,00
0,0%
Aktywa 22 789,00 22 491,00
-1,3%
23 145,00
2,9%
23 597,00
2,0%
Kapitał własny -16 153,00 -16 478,00
---
-15 988,00
---
-15 974,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,36 -0,37
---
-0,36
---
-0,36
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---
0,01
---
0,00
---